Cjenik

  • Sve članarine vrijede mjesec dana od datuma uplate.
  • Paketi individualnih i poluindividualnih treninga moraju biti iskorišteni u mjesec dana.
  • Članarine nije moguće prolongiravati.