Cjenik

  • Paketi individualnih i poluindividualnih treninga moraju biti iskorišteni u mjesec dana
  • Članarine nije moguće prolongiravati